HOTEL PRAKASH PALACE

Unit Address
HOTEL PRAKASH PALACE
BHU – Assi Ghat Road.
B30/2-175K Lanka, Varanasi 221005 (U.P)
Landmark - Near Bank of Baroda.
Ph.no – 0542 – 2366220, 3277222.
Mob. 91 7897993597.
Email –    reception@hotelprakashpalace.com
               gm.ppv@ericahotels.in
Website- www.hotelprakashpalace.com


View Larger Map